Bohaté technologické
zkušenosti

Mezi naše reference patří mnoho významných klientů,

10 let zkušeností,  výsledky hovoří za nás.

Některé z referencí v oblasti vývoje:

 • Komplexná centrálna záchranná služba
 • Retia a.s.
 • D2R s.r.o.
 • SnailNET s.r.o.
 • Towercom a.s.
 • Akadémia ozbrojených síl SR

Ochrana proti odposlechu, odposlouchávací zařízení v praxi

Teoretická část

Narušení soukromí je v současnosti až příliš snadné, prakticky nepostižitelné, a způsobů "jak" je opravdu mnoho - dokonce víc, než si mnozí lidé chtějí vůbec připustit...

       

 • Máte podezření, že někdo z Vašeho okolí má zájem vědět víc o dění ve Vašem soukromí?
 • Zjistili jste nebo máte pocit, že někdo má informace, které se neměl jak dovědět?
 • Začaly se kolem Vás dít tzv. "deja vu"?

Zanedbání prevence může mít nedozírné následky. Pokud pozorujete, že se něco podezřelého ve Vašem okolí děje, pak patříte k těm "šťastnějším" - v drtivé většině případů atakovaná osoba únik informací nebo narušení soukromí technickou cestou ani nikdy nezjistí, i když jsou následky tohoto druhu útoku pro ni velmi citelné.

Je velmi naivní a lehkovážné si myslet, že zabezpečení prostor alarmem, perimetrií, kamerovým systémem a připojením na PCO ochrání před vnesením odposlechu nebo jiným způsobem odposlechu.

 

Pro odhalení odposlechu (štěnice) a zajištění prostoru proti úniku informací Vám můžeme nabídnout naše služby, které se od podobných služeb běžných bezpečnostních agentur a podobných společností liší především v těchto bodech:

 • Vysoká technická odbornost - pracujeme v oblasti vývoje RF a spec. elektroniky již více než 13 let. Vyvinuli jsme celou řadu unikátních zařízení sloužících mimo jiné i pro ochranu a zajištění diskrétního prostředí vysokých státních činitelů (převážně v zahraničí).
 • Používáme špičkové měřící a sub-analytické vybavení Rohde&Schwarz. Pro výkon OTP jsou používány stejné technologie, postupy a SW vybavení, které je používáno v podobných složkách jako např. vojenské obranné zpravodajství, úřad na ochranu ústavních činitelů.
 • Maximální efektivita je zajištěna propracovanou metodikou triangulace rádiového (RF) spektra. Tato metoda spočívá v detailním srovnávání (korelaci) RF spektra zájmového prostoru s referenčními RF spektry této lokality. Bohužel tato metoda byla v nedávných letech velmi špatně zkopírována některými konkurenčními společnostmi...
 • Personál vykonávající OTP je prověřen NBÚ na stupeň utajení PŘÍSNĚ TAJNÉ. Prověrka  fyzické osoby je jistou zárukou bezúhonnosti, osobnostní a bezpečnostní spolehlivosti.
 • Součástí vyhodnocení je skutečný měřící protokol, použitelný pro off-line analýzu. Měřící protokol, který není vygenerovaný měřícím přístrojem, není měřící protokol.
 • Dostupnost služby je "NON-STOP" i mimo EU. Pro přesnější informace je v ideálním případě nutné domluvit telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu osobní jednání. Samozřejmě ne z telefonu nebo PC, u kterého je pravděpodobnost úniku informací.
 • Bezplatné poradenství je samozřejmostí.

Micro vysílačOchrana proti odposlechu je i v 21. století čím dál víc opomíjenou a nebezpečně podceňovanou službou. Ochrana majetku, dat a zdraví je dnes již neoddělitelnou součástí našeho každodenního života a doprovází nás v různých podobách prakticky na každém kroku už od narození (např. v podobě očkování). Ochrana soukromí je buď nevědomě nebo ve stínu falešné jistoty dostatečného zajištění stále odsouvána na vedlejší kolej. Odposlech prostoru, telefonu, napadení mobilního telefonu kompromitujícím softwarem, skrytý záznam jednání pořízený protistranou nebo někým, kdo si u nás "něco zapomněl", kompromitující vyzařování PC nebo sledování pohybu Vašeho vozidla - to jsou velmi reálné hrozby, které si málokdo připouští. Nejedná se o "planý poplach", ale opravdu o reálnou hrozbu, která je zřejmá z praxe, kdy při vykonávání obranně technických prohlídek a namátkovém rádiovém průzkumu zjišťujeme výskyt operativních prostředků v různých lokalitách, někdy dokonce i několik stovek metrů mimo zájmový prostor.

K úniku informací v jakékoliv podobě může dojít dvěmi základními způsoby. Buď selháním lidského faktoru, nebo technickým prostředkem (případně kombinovaně). Pokud čtete tyto řádky (a není to jen ze zájmu o tuto problematiku), tak možná potřebujete zjistit, zda je ve Vašem okolí osoba postrádající loajalitu, nebo chcete tuto možnost vyloučit, případně máte podezření, že se někdo usiluje o získání kompromitujících materiálů z Vašeho soukromí.

 

Co je důležité mít na paměti:

 • Jakákoliv, byť jen teoretická možnost úniku informace je reálnou hrozbou.
 • Křivou zeď po zedníkovi je vidět i na první pohled, neodhalený odposlech nezjistíte a pokud ano, tak už je většinou pozdě.
 • Nedostatky jednotlivých úkonů a vybavení se v konečné podobě sčítají a tak vznikají bezpečnostní díry.
 • Certifikát NBÚ ani ISO v žádném případě NEZARUČÍ skutečnou odbornost a validitu.
 • Následky úniku informací se neprojeví hned, je to velmi pomalý a nenápadný proces.
 • Preventivní opatření nás doprovází takřka na každém kroku už od narození a všude kolem nás je bereme jako samozřejmost (EZS, antivirový software, trezory...). Informace jsou k nezaplacení a přesto nebývají chráněny.
 • To, že něco nevidíme, nebo o tom nevíme, neznamená, že to neexistuje.Praktická část

Odposlech realizovaný v jakékoliv podobě je pouze nástroj, sloužící k získávání pravdivých informací. Podstatné je to, kdo a jak nakládá s takto získanými informacemi. Diametrální rozdíl je mezi odposlechem, který má sloužit k odhalení nekalé činnosti, a odposlechem, který má sloužit k čistě zpravodajským účelům, tedy ilegálnímu sběru kompromitujících nebo pro danou osobu (případně skupinu osob) jinak strategických informací.

Způsobů, jak se chránit, je několik a dají se rozdělit do následujících kategorií:

1. OTP - Obranně technická prohlídka/prověrka prostoru
Jedná se o základní a prakticky prvotní opatření, jehož úkolem je odhalit již nainstalované nebo vnesené operativní prostředky - tedy rádiové štěnice, linkové odposlechy, skryté/kamuflované kamery a jiné způsoby odposlechu nebo sledování činnosti či pohybu zájmové osoby. Úkolem OTP je zároveň i zjištění případných "manipulací" a technických úprav předmětů, tedy odhalení stop po již realizovaných instalacích operativní techniky, která byla z taktických důvodů už demontována. Cena této služby je samozřejmě dle poskytovatele mnohdy až řádově odlišná a v drtivé většině případů se v ní odráží i skutečná odborně-technická úroveň a spolehlivost/pravděpodobnost odhalení úniků informací.
Po provedení OTP je důležité zajistit v ideálním případě permanentní ochranu prověřeného prostoru. Níže je popsáno několik možností.

2. Paměťové analyzátory RF spektra, detektory odposlechů. Šifrované GSM telefony
Problematika ochrany proti rádiovému odposlechu v současné době díky širokému spektru možností ochránění odposlechu proti odhalení vylučuje zažitý a bohužel dodnes velmi rozšířený model instalace různých paměťových analyzátorů rádiového spektra a detektorů. Tyto nainstalované přístroje má posléze ovládat sám uživatel - tedy sice jakkoliv proškolený, ale stále jen laik. Existují i modifikace těchto zařízení, které umožňují vzdálenou správu proškoleným technikem, ale stále je problém v zastaralé koncepci této techniky a většinou velmi slabé odborné úrovni dozorové obsluhy. Cena těchto systémů se pohybuje v řádech několika tisíc až desítek tisíc korun.
Šifrované/kryptované GSM mobilní telefony
jsou v posledních letech velmi oblíbený artikl mnohých obchodníků. Tento způsob ochrany proti odposlechu komunikace státními složkami nemá po 11.9.2001 absolutně žádný význam - myslet si opak je velmi lehkovážné a naivní. Pro ochranu této komunikace proti civilnímu odposlechu pomocí interceptoru postačují jiné, daleko efektivnější a levnější způsoby. Pro více informací o tomto fenoménu nás prosím raději kontaktujte osobně.

3. Faradayova místnost/klec
je nejúčinnější legální způsob ochrany proti odposlechu a úniku informací technickou cestou. Je určena pro náročnou klientelu, která chce jednorázovou investicí definitivně vyřešit problematiku ochrany proti rádiovému odposlechu, úniku informací kompromitujícím vyzařováním PC a také proti ostatním, nerádiovým metodám.
Společnost Mudroch LABS s.r.o. vyvinula vlastní adaptabilní konstrukční řešení, které sice nepatří mezi ty nejsnazší, ale svými vlastnostmi se vyrovná a dokonce předčí vlastnosti mnohdy dražších konstrukcí konkurenčních společností. Více informací naleznete ZDE.

4. Celopásmový výkonový vysokofrekvenční šumový generátor
je velmi sofistikovaná, aktivní metoda ochrany proti odposlechu prostoru rádiovou cestou. Princip spočívá v "překrytí" signálů potenciálních odposlechů generováním širokospektrálního, dostatečně silného rušivého pole, jehož charakter odpovídá Gaussovu šumu. Uživatelsky a principielně se jedná o jednoduchý a maximálně účinný systém, jehož montáž i uvedení do provozu může trvat v "bojových podmínkách" jen asi 10 minut. Z technologického hlediska jde ale o velmi složité zařízení, jehož vývojem se nekompromisně prověří schopnosti i jinak velmi erudovaných odborníků. Příklad vývoje a více informací naleznete ZDE.

5. Automatizovaný monitorovací systém - AMOS
je unikátní pasivní systém, zajišťující skutečně permanentní ochranu proti všem autonomním rádiovým odposlechům. Jedná se o provázání špičkových systémových analyzátorů (používaných i složkami NATO) a řídícího software. Toto provázání do jisté míry podléhá vzdálené správě dozorového pracoviště. Dozorové pracoviště plní sice neméně důležitou, přesto sekundární funkci, což činí celý systém velmi pružný a stabilní. Unikátním je způsob signálového klasifikování a vyhodnocování změn rádiového spektra, kdy je například vyloučena možnost sabotáže a zajištění úniku pomocí diverzního vysílače, nebo ovlivnění lidského faktoru různými způsoby elektronického maskování. Jeho nespornou výhodou je možnost pokrytí více nejen kancelářských prostor najednou, což by bylo při realizaci Faradayových místností mnohonásobně dražší, nebo dokonce neproveditelné.

 

Jaká je praxe v boji proti komerčnímu zpravodajství - "neetickému" odposlechu?

 • Moderní, vysoce citlivé laboratorní měřící soustavy nám umožňují kdekoliv v terénu registrovat výskyt odposlechů na vzdálenosti mnohem větší, než je jejich dosah se standardními přijímači. Tyto vzdálenosti jsou daleko za hranicemi možností konkurenčních firem.
 • Při namátkovém průzkumu RF spektra různých lokalit a při provádění referenčních měření u obranně technických prohlídek mnohdy zjišťujeme výskyt rádiových odposlechů, které nemají souvislost s prostorem našich klientů. Tedy máme přímo z praxe ověřeno, že odposlechy jsou používány poměrně často a dokonce běžněji, než se může na první pohled zdát.
 • Na základě výše uvedených postupů není z bezpečnostních a etických důvodů možné oslovit majitele prostor, které jsou takto monitorovány. Tímto jednáním by mohlo dojít např. k maření odhalování kriminální činnosti.
 • Mezi relativně časté případy odhalených odposlechů patří i "nerádiové metody", jako je linkový odposlech nebo dlouhovlnný odposlech po rozvodné síti 230V. Nejen z tohoto důvodu doporučujeme i v rámci prevence provádění kompletních OTP.
 • Z praxe lze konstatovat, že národy bývalého "východního bloku" velmi často zanedbávají tato rizika. Společnosti i např. politické strany mnohdy využívají služby "pochybných firem" přímo nebo zprostředkovaně a to jen na základě doporučení - to je samo o sobě velkým bezpečnostním rizikem. V těchto zemích je výskyt odposlechových prostředků daleko častější než v západních zemích, kde si společnosti jsou vědomy možných, mnohdy až fatálních ztrát.Technická část

Je nezvratným faktem, že úroveň technického vybavení do značné míry vypovídá přímo i o spolehlivosti samotných techniků a odborné úrovni firmy, která poskytuje služby v této oblasti. Již jsou dávnou minulostí doby, kdy pro poskytování této služby postačoval přehledový přijímač (scanner), notebook se "speciálním software" a detektor nelineárních přechodů.
Společnost Mudroch LABS s.r.o. využívá v boji proti komerčnímu zpravodajství a ilegálním odposlechům především techniku, která je používána informačně-bezpečnostními resorty vyspělých zemí.
Průběžné modernizování technického zázemí a neustálé rozvíjení duševního vlastnictví, zajištěné vlastním vývojem nových informačně-bezpečnostních technologií, nám umožňuje komplexně řešit problematiku vyhledávání jak běžných, tak i moderních, vysoce sofistikovaných odposlechů.
Detektory nelineárních přechodů jsou už spíše muzejními historickými nástroji, dávno překonanými dnes již běžně dostupnými odposlechy.
Detektory RF pole (RFD = Radio Frequency Detector) nebo použití scannerů či "paměťových analyzátorů rádiového spektra" (MRA = Memory Radio Analyzer) je vzhledem k vysoké vytíženosti RF spektra minimálně neprofesionální lehkovážnost, poukazující na odbornou neznalost dotyčného poskytovatele těchto služeb.

Měřící doplňky jako např. nízkošumové předzesilovače nebo filtry, které používáme, posouvají naše možnosti až na samotné hranice fyzikálních zákonů.

Výstupem naší prověrky prostor proti odposlechu je mimo jiné i měřící protokol. Ten slouží zákazníkům jako doklad o stavu rádiového spektra v čase vykonávání obranně technické prověrky a také slouží k srovnání rádiových spekter při následných OTP.
 

Měřící protokol, vygenerovaný skutečným spektrálním analyzátorem, musí obsahovat jasně definovaný údaj o frekvenci v MHz nebo GHz, síle signálů v jednotkách dBm nebo dB µ V, jednotlivé stopy v rastru alespoň 50px/MHz. Dále je nutná informace o aktuálním nastavení spektrálního analyzátoru, jako je stav ATT, RBW a VBW filtry, sweep time a pod.

Triangulace RF spektra spočívá v detailním srovnání - korelaci rádiového spektra zájmového prostoru a referenčního RF spektra z několika míst dané lokality mimo tento prostor. Je to zatím nejúčinnější metoda, která umožňuje odhalit prakticky všechny aktivní rádiové odposlechy a to bez rozdílu, zda jsou analogové, digitální nebo šifrované a pod.
Existuje i rádiové odposlouchávací zařízení, které při použití špatné metodiky není odhalitelné ani v aktivním režimu. Tento typ odposlechů není možné spolehlivě odhalit bez použití skutečného spektrálního analyzátoru. Různá "náhražková zařízení" pracují jako běžné přehledové přijímače s velmi pomalým přelaďováním a tudíž nejsou schopna ve frekvenčně-časové doméně identifikovat signál tohoto odposlechu. Náročnost je tak vysoká, že méně zkušená obsluha spektrálního analyzátoru nemá šanci odhalit tento operativní prostředek - to platí i o státním sektoru. Z tohoto příkladu jednoznačně vyplývá, že bez dostatečně kvalifikované obsluhy je spektrální analyzátor dotyčné organizaci skoro k ničemu.  

Spektrální analyzátor je měřící přístroj, který měří v kmitočtové doméně, graficky definovaně zobrazuje kmitočet [kHz, MHz, GHz] a výkonovou úroveň [dBm, dBmV, dBµV...] VF signálu s definovanou opakovatelnou přesností. Tyto přístroje patří do skupiny kalibrovaných měřidel.
Z principu své funkce jsou oproštěny od všech nedostatků, které se týkají kategorie přehledových přijímačů.

Signálová analýza a sub-analýza slouží k jednoznačnému identifikování sofistikovanějších rádiových
a jiných odposlechů, u kterých je naprosto vyloučena identifikace pomocí poslechu.

 


 

Rádiovým průzkumem určité lokality-města jsme schopni zjistit a zaměřit přítomnost operativního prostředku a jiné rádiové služby. Na vzdálenost několika km nám naše technické vybavení umožňuje lokalizovat vysílače-štěnice, které mají za "normálních" okolností dosah jen 100-300m.

Analýza nerádiových forem odposlechu slouží k prověření různých silových i nesilových vedení, procházejících zájmovým prostorem jak v časové (osciloskopem), tak ve frekvenční (spektrální analyzátor s interfacem) doméně. Dále slouží k odhalení odposlechů přenášených v infračerveném spektru, ultrazvukem a pod.Otázky a odpovědi

Jak si sám mohu odhalit prostorový odposlech?
Jen velmi těžko. Laik za použití detektoru velmi rychle zjistí, že nezjistí nic, případně nabyde mylného dojmu, že je vše v pořádku. Určitá šance by byla, pokud by se prostor nacházel mimo všudypřítomný "rádiový smog". Existuje ale celá řada jiných způsobů odposlechu, než jen rádiový...

Kolik odposlechů jste již našli?
Mimo zájmové prostory našich klientů a při rádiových průzkumech jsme identifikovali už několik desítek rádiových odposlechových zařízení-štěnic. Tyto ale nedohledáváme, jelikož není prokazatelné, zda slouží k odhalování kriminální činnosti, nebo k ilegálnímu sběru kompromitujících informací a pod. Při vykonávání OTP v zájmových prostorách klientů jsme odhalili několik druhů rádiových odposlechů
a dokonce linkový odposlech realizovaný pomocí strukturované kabeláže.

Jak postupovat v případě podezření na odposlech bytu nebo kanceláře?
V žádném případě nepodléhat panice, zbytečně neztrácet čas kupováním různých "detektorů štěnic" a marnými pokusy o svépomocné hledání odposlechu. Dále se snažte v tomto prostoru omezit na nezbytně nutné minimum otevírání strategických témat nebo jinak důvěrných informací. Kontaktujte nás a uveďte, že máte zájem o setkání. Následně je možné domluvit se na termínu osobní schůzky. Včasným zásahem je možné předejít ještě větším ztrátám, zcela nebo alespoň částečně odvrátit hrozící nebezpečí. Poradenství poskytujeme zdarma.

Proč chránit kancelář a proč soukromý dům nebo byt?
Administrativní prostory jsou zdrojem mnoha užitečných informací pro konkurenci i pro potenciálního klienta nebo obchodního partnera. Při výběrových řízeních, po změnách ve vedení společností,
v konkurenčním boji nebo také i při blížících se volbách jsou informace velmi cenné a to samozřejmě nejen v případě společností a politických stran, ale i v případě samosprávných územních celků.
Na první pohled je situace kolem monitorování soukromého domu či bytu jiná, ale nemusí tomu vždy tak být. Existuje mnoho operativně taktických důvodů, proč je užitečné sledovat a vyhodnocovat soukromý život cílové osoby a přitom nejde jen o to, co je "řečeno mezi řádky" v domácím prostředí, kde se člověk cítí nejbezpečněji. Mnohdy nastává spousta životních situací, kdy i "obyčejný" člověk může být odposloucháván někým ze svého dokonce i blízkého okolí. Týká se to zejména rozvodových řízení a majetkových vypořádání. Svou významnou roli může sehrát i nevěra a žárlivost.

Jaký je odhad výskytu odposlechových zařízení na území České republiky, případně SR?
Nejde ani tak o odhad jako spíše o praktický poznatek. Při mnohých OTP a namátkových průzkumech RF spektra v různých lokalitách a městech identifikujeme výskyt odposlechů. Při pomyslném „hození všech odposlechů do jednoho pytle“ (VKV, UKV, bateriové, napájené z 230V apod.) lze střízlivě konstatovat, že každý den je na území ČR nebo SR minimálně 5-20 civilních odposlechů v provozu. Situace se velmi dynamicky mění - mnoho odposlechů je vytěžováno jen po nezbytně nutnou dobu.
Neopomenutelným měřítkem je návštěvnost webových stránek s tématikou odposlechových zařízení. Je důležité si uvědomit, že tito potenciální klienti vždy najdou dodavatele, který uspokojí jejich požadavky.

Je odposlech nemorální?
Odposlech realizovaný v jakékoliv podobě je pouze nástroj, sloužící k získávání pravdivých informací. Podstatné je to, kdo a jak nakládá s takto získanými informacemi. Diametrální rozdíl je mezi odposlechem, který má sloužit k odhalení  nekalé činnosti, a odposlechem, který má sloužit k čistě zpravodajským účelům, tedy ilegálnímu sběru kompromitujících nebo pro danou osobu (případně skupinu osob) jinak strategických informací.

Dá se chránit proti odposlechovým a sledovacím SW do mobilů?
Ano, jde to. Nepoužívat telefony s vlastními operačními systémy a GPS, případně nepoužívat telefon pro připojování se k internetu, nespouštět neznámé nebo neprověřené instalace, nedávat telefon "z ruky". Pokud se nelze vyhnout těmto situacím, kontaktujte nás - problematiku lze probrat hlouběji osobně.

Je odposlech mobilu opravdu reálný?
Ano, existuje několik výrobců zařízení, která to umožňují. Praktické nasazení si ale žádá odbornou obsluhu a pohyblivé - mobilní pracoviště. Prodej do civilního sektoru je problematický. Státní sektor to řeší i jinými cestami.

Jak se chránit proti odposlechu mobilu, je to vůbec možné?
Pokud jde o ochranu proti případnému odposlechu ze strany státního sektoru, pak je logicky jakákoliv snaha marná - obzvláště po 11.9.2001. V případě podezření na "komerční zpravodajství" je situace jiná, ovšem otázka je, do jaké míry můžou být civilní zájmy konkrétního subjektu provázány s možnostmi státního sektoru. Pamatujete si na doby, kdy odborníci tvrdili, že odposlech mobilního telefonu GSM není možný? Názory odborníků společnosti Mudroch LABS s.r.o. byly vždy trochu "odlišné".
K mobilnímu telefonu se chovejte jako voják k vysílačce s nápisem "Pozor! Nepřítel naslouchá!".
Jediná účinná obrana je nesdělovat přes veřejnou telekomunikační síť žádné konkrétní informace, které nechcete, aby byly prozrazeny. Problematika je celkově trochu složitější a zcela přesahuje možnosti "komerčních lákadel" v podobě šifrovaných/kryptovaných GSM telefonů a software. Pokud máte zájem o více informací, pak nás prosím kontaktujte.

Jaký je rozdíl mezi detekcí a analýzou VF (RF) spektra při hledání odposlechu?
Detektor registruje/ukazuje pouze nejsilnější signál v daném místě detekční antény - jen málokdy to je opravdu signál přítomného odposlechu. Analýzou rádiového spektra je zajištěno selektivní klasifikování jednotlivých signálů - jestli dostatečně spolehlivé, to už záleží na odbornosti obsluhy.

Jaké druhy štěnic se nejčastěji nacházejí?
Nejfrekventovanějšími jsou rádiové odposlechy. Jejich použití je nejoperativnější, pro uživatele nejméně riskantní a především v současnosti nejlevnější.

Jaký je rozdíl mezi vaší OTP a konkurencí?
V úrovni technického vybavení, odbornosti a tím pádem celkové spolehlivosti této služby.
V ceně OTP se v našem případě odráží i nezbytnost obnovy přístrojového vybavení.
"Kopie, ještě k tomu špatná, vždy zůstane jen špatnou kopií."

Jak probíhá prohlídka proti odposlechu?
První jsou prováděna přípravná měření pro triangulaci rádiového spektra a lokální korelace. Dále je aplikována zmíněná triangulace v zájmovém prostoru (případná identifikace, zaměření a dohledání rádiových odposlechů) a vykonány ostatní postupy, jako je fyzická kontrola prostoru a jeho vybavení, elektronické prověření silových i nesilových vedení, prověření nerádiových možností úniku, atd. Po ukončení OTP je zadavatel obeznámen se zjištěnou situací a vypracována závěrečná zpráva, která obsahuje i další připomínky, doporučení a měřící protokoly. V případě zjištění úniku informací technickou cestou je následný postup již zcela individuální.

Můžete demonstrovat např. na fotografiích nějaké odhalené odposlechy?
Při osobním jednání je možné demonstrovat některé příklady odhalených odposlechů.

Kolik procent odposlechů jste schopni najít?
Jak firma, která uvádí svou procentuální úspěšnost, zjistí, že právě to určité malé procento odposlechů neodhalila? Víme o konkrétních typech odposlechových zařízení, která už z fyzikálního principu jejich funkčnosti nelze běžnou OTP odhalit.

Pokud jste nenašli odpověď na Vaši otázku, zašlete nám ji formulařem, nebo si domluvte osobní jednání.